Janari, muaji i diskutimeve! 1 deri me 31 Janar 2015

Time posted: Thursday, November 20th, 2014 5:44 pm

Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0

10863815_10204429551272344_1206990856556312381_o Janari, muaji i diskutimeve!
Forum i hapun në grupin PerShkodren Janar 2015

Tematikat sipas javëve të janarit:

Java e parë: Muzika

Java e dytë: Letersia

Java e tretë: Turizmi

Java e katërt: Fotografi

Ftohen të gjithë anëtarët e grupit PerShkodren për bashkëbisedim.

Të diskutojmë për ide të reja që ndihmojnë në zhvillimin e qytetit në fushat e masipërme.
Mos ngurroni! Na kontaktoni në emalin stafipershkodren@gmail.com për të dëgue temat e diskutimit, që mandej kanë me u postue nga stafi te grupi PerShkodren për bashkebisedim.