Dishepull i tjetërsimit të hapsinës rurale nga Ilir Cukali

Djali i dytë i familjes Mileta, Gjoni do t’i ngjitte shkallët e dijes tue përshkue Kolegjin Saverian, gjimnazin e shtetit dhe fakultetet e Agrikulturës në Peruxhia e Torino. Për gradën shkencore të doktoraturës, në Torino mbrojti me sukses punimin me temë “Disa pika mbi ekonominë e sotme Shqipëtare”. Udhëheqës i këtij materiali autentik sintetizohej në

Continue Reading →