Dedikim për Lec Balcën – nga Robert Prendushi

Bisedë për Lec Balcën Nuk di nëse ka ndonjë lagje tjetër e qytetit, – sepse e tillë ka qënë për mua Shiroka, – që i ka dhënë kaq shumë njerëz të njohur e të vlefshëm Shkodrës (natyrisht në krahasim me popullsinë). Ky mendim më erdhi i pari, kur një ish nxënëse më kerkoi të shkruaj

Continue Reading →