#‎PerShkodrenUneNgreZanin‬ © Valbona Quku Lisha

Krijimi i nji qendre kulturore-sportive për moshat 3-15 vjeç, e cila ofron kurse ose aktivitete me çmime të arsyshme. Kjo mund të realizohen nëpërmjet bashkëpunimit të Bashkisë dhe komunitetit. Bashkia  mund të sigurojnë ambientet ndërsa instruktorët të jenë vullnetarë, kryesisht prindër të interesuem në pjesmarrjen e femijeve të tyne në këto aktivitete.

© Valbona Quku Lisha – Referenca https://goo.gl/QF4Dnd

Continue Reading →